Durant l’any 2019 es van produir prop d’una vintena d’incendis generats per l’activitat cerealística. Aquests es van produir tant en Pla Alfa 0, 1, 2 i 3, la qual cosa indica que a qualsevol dels nivells del Pla Alfa existeix un risc intrínsec que s’ha de minimitzar. En aquest article, es farà un recordatori de les recomanacions, obligacions i es compartiran un seguit de vídeos de com actuar en cas d’incendi.

Descripció

Durant els mesos d’estiu, i donat el risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries, s’inicia anualment un operatiu especial per a la campanya de sega dels cereals on es recorda a tots els implicats les obligacions, així com les recomanacions per disminuir el risc d’incendi. La normativa, ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, així com les seves modificacions, ORDRE AAM/177/2014, de 3 de juny i ORDRE ARP/72/2016, de 7 d’abril, despleguen aquestes mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Per portar-ho a terme, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Com a resultat d’aquest dispositiu de vigilància, periòdicament es realitzen informes on s’avaluen els incendis produïts, les causes, i les possibles actuacions que els haguessin evitat. Aquesta informació, de gran valor, ajuda a avaluar l’efectivitat de les mesures adoptades i a proposar noves recomanacions i obligacions.

Les obligacions, ja comentades en l’article “si arriba el foc estàs preparat?“, són el resultat d’avaluacions periòdiques i s’incorporen a la normativa. Aquestes obligacions, són actuacions que invertint molt pocs recursos, podem evitar grans danys al territori.

Hem de ser conscients de la utilitat que tenen les recomanacions i el fet de saber actuar en cas d’incendi, encarà que no siguin obligacions. Aquest últim any, a causa delsincendis generats, s’incorporen noves recomanacions:

  • Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi que es pugui originar durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, ambdós inclosos, quan s’activi qualsevol dels nivells del Pla Alfa.
  • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
  • Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
  • Estar atent a les passades de maquinària del tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
  • Disposar de mitjans d’extinció en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla.
  • Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar una franja perimetral (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.
  • Mantenir en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment tota la maquinària agrícola, així com nets de vegetació els llocs d’emplaçament.
Obligacions i Recomanacions durant la sega del cereal

Independentment de les obligacions o possibles recomanacions, el fet de saber com actuar en cas d’incendi, és de vital importància, doncs si som capaços de controlar i extingir el connat d’incendi en el seu inici, evitarem un possible dany extens difícil de controlar.

Per mes informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/campanyes-informatives/

Agents Rurals 935617000

Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)

Centre de Mecanització Agrària973 24 98 46

Jaume Torralba

Agents Rurals

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

T'ha estat útil aquest article ?

Resultats 5 / 5. Vots: 1

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin