RESULTATS

XARXA D’AVALUACIÓ DE NOVES VARIETATS DE CULTIUS EXTENSIUS A CATALUNYA

Aquesta Xarxa d’Avaluació Varietal té com a objectiu proporcionar informació independent i rigorosa sobre les característiques agronòmiques i l’adaptació a les condicions de conreu de les zones productores catalanes de les noves varietats  d’espècies de cultiu extensiu disponibles al nostre mercat.

La xarxa està formada actualment per assaigs d’avaluació varietal de cereals d’hivern (ordi, blat, triticale i civada en sembres de tardor i d’hivern)colzapèsol proteaginós i blat de moro.

XARXA DE VARIETATS GENVCE

GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España) és un grup de treball integrat per tècnics responsables de la realització d’assaigs de les xarxes d’experimentació de varietats de les Comunitats Autonomes, de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) i d’empreses del sector privat.

L’objectiu de GENVCE es oferir al sector cerealista (tècnics, agricultors, industrials i administració) informació precisa i pràctica sobre l’adaptació agronòmica i la qualitat de les noves varietats de cereals, a les diferents zones de cultiu d’Espanya.

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin